You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Velyku naujienos

Balandžio 6 d., Didysis ketvirtadienis 18 val. Paskutinės vakarienės pamaldos. 

Balandžio 7 d., Didysis penktadienis 18 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus.

Balandžio 8 d., Didysis šeštadienis 20 val. iškilmingos Velyknakčio Šv. Mišios, procesija.

Balandžio 9 d., Šv. Velykos

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ

Šv. Mišios 9 val., 10.30 val. (PL), 12val. 

Balandžio 10 d., Antroji Velykų diena

Šv. Mišios 9 val., 10.30 val. (PL), 12val., 18 val. 

*Didįjį šeštadienį bus šventinamas Velykų maistas kas pusvalandį nuo 12 iki 17 val.