You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Velyku naujienos

Balandžio 6 d., Didysis ketvirtadienis 18 val. Paskutinės vakarienės pamaldos. 

Balandžio 7 d., Didysis penktadienis 18 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus.

Balandžio 8 d., Didysis šeštadienis 20 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios.

Balandžio 9 d., Šv. Velykos

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ

 9.00 val. šv. Mišios   10. 30 val. šv. Mišios (lenkų kalba)  12 val. šv. Mišios

 *Didįjį šeštadienį bus šventinamas Velykų maistas kas pusvalandį nuo 12 - 17 val.