You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Sventoji Dvasia 300x212 1
Visus, norinčius priimti Sutvirtinimo Sakramentą Druskininkų bažnyčioje 2023 metais, maloniai kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje kasdien nuo 10 iki 20 val. iki lapkričio mėnesio.
Šiais metais Sutvirtinimo Sakramentui ruoš ir visus besiruošiančius priimti Šv. Dvasios dovanas lydės mūsų parapijos katechete Dalė Urbonienė.
Šventoji Išminties Dvasia tepaskatina mumyse Krikšto malonės augimą ir tepadeda įgauti drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą.