You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
292728363 101681395955496 4775233215948615697 n
Ant mūsų bažnyčioje esančių lapų surašykite Jums brangių mirusiųjų žmonių vardus. Kas negalite ateiti į bažnyčią galite tai padaryti elektroniniu paštu druskininkuparapija@gmail.com,per parapijos facebook žinute, ar tiesiog klebonui sms žinute, mes užrašysime Jūsų vardus. Mirusiųjų vardai bus padėti ant altoriaus Visų šventųjų dieną.
mirusius šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 1-8 dienomis 18 val. Po vakaro šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems Viešpatie!
Auką, skirtą šv. Mišioms Jūsų intencijomis, galite pervesti internetinės bankininkystės būdu:
Druskininkų Švč. M. M. Škaplierinės parapija
Į.K. 191308069
Sąskaita: LT21 7300 0100 0222 2045
Paskirtis: „Auka už šv. Mišias“