You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
valentino relikvija naujienos

Šiandien mažai kas žino, jog Druskininkų bažnyčioje saugoma labai reta šventojo Valentino relikvija.
Visame pasaulyje vasario 14-ąją minima šv. Valentino diena pasakoja apie nepaprastą vyskupą, gyvenusį 3 amžiuje.

Druskininkų bažnyčioje saugomas mažas šventojo kaulelis yra pagarbiai įdėtas į puošnų indą – relikvijorių.

Nuo seniausių laikų krikščionys rinkdavosi drauge melstis prie kankinių kapų. Šį paprotį mums liudija katakombos – vieta, kurioje amžinam poilsiui atgulė daugybė Kristaus išpažinėjų kūnų. Ilgainiui Bažnyčioje paplito šventųjų relikvijų gerbimo tradicija.
Šventųjų relikvijos mums, gyviesiems, iškalbingai byloja apie trapią žmogaus prigimtį. Žvelgdami į relikvijas, prisimindami mūsų šventųjų brolių ir sesių gyvenimus, galime puoselėti gyvą viltį, kad Dievas ir mūsų mirtingąjį kūną vienądien perkeis į nemarų, garbingą kūną.

Šios relikvijos nėra magiškas amuletas. Tai tėra ženklas ir priemonė mūsų tikėjimui sustiprinti, dar labiau prisiartinanti prie Evangelijos, šventojo Valentino gyvenimo, o visų labiausiai – prie Kristaus asmens.

Jūs galėsite prieiti prie šventojo Valentino relikvijų, esančių relikvijoriuje. Elkitės pagarbiai ir maldingai. Galite jas priliesti ranka, prie jų priglausti atminimo paveikslėlį ar rožinį, paprašyti užtarimo pas Dievą.

Šv. Mišių metu sutuoktinių poros galės atnaujinti santuokos sakramento pažadus ir dėkoti Dievui už kilnų pašaukimą santuokai.
Sužadėtiniai prašyti Šv. Dvasios vedimo teisingai pasirenkant pašaukimo kelią. Tikslenė programa bus paskelbta.

valentino relikvija