You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
kaledos

Kviečiame parapijiečius ir svečius dalyvauti Šventinėse Kalėdų mišiose!

Kalėdų nakties iškilmingos Šv. Mišios gruodžio 24 d. 20 val. 

Kalėdų dieną Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka.

Šv. Jono šventėje Gruodžio 27 d. 18 val.  per Mišias bus palaimintas vynas kurį atsinešite į pamaldas.

Trijų Karalių - Išminčių šventę vyks sausio 5 dieną (pamaldos sekmadienio tavrka). Po Mišių bus šventinama kreida.