You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios istorija

1841–1844 m. Druskininkuose išdygo pirmoji mūrinė bažnyčia. Ši savo forma labiau priminė stačiatikių, o ne katalikų maldos namus. Caras draudė į šią bažnyčią paskirti kunigą, todėl šv. Mišių aukoti atvykdavo Ratnyčios vikaras.

Įdomus faktas, kad kaip tik šioje Druskininkų bažnyčioje susituokė 1863-ųjų sukilimo vadas Liudvikas Narbutas.

Unknown 1

Apie 1877 m. bažnyčios vargonininku pradėjo dirbti Konstantinas Čiurlionis – vėliau įžymiu tapusio kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas. Senuosiuose įrašuose galima aptikti liudijimą, kad garsusis muzikas kartais pakeisdavo savo tėtį ir pats užgrodavo bažnyčios vargonais.

1912 m. lenkas architektas Stefan Szyller paruošė naujos mūrinės bažnyčios projektą. Statybas fundavo kunigas Boleslovas Valejka. Pastačius naująją bažnyčią, senoji  buvo nugriauta. Nors I-ojo Pasaulinio karo metais statoma Druskininkų bažnyčia ir buvo apgadinta, vis dėlto 1931-aisiais nauja neogotikinio stiliaus bažnyčia buvo pabaigta ir pašventinta.

Unknown 4

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vardas nurodo, jog ši šventovė dedikuota Karmelio kalno Švč. Mergelei Marijai, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamai Škaplierine. Karmelio kalnas, esantis Palestinoje, mena didįjį pranašą Eliją. Apie 1202–1209 m. tuometinis Jeruzalės patriarchas Albertas Karmelio kalne susibūrusiai krikščionių bendruomenei parašė regulą. Vėliau ši bendruomenė tapo karmelitų ordinu, o 1251 metais apsireiškusi Mergelė Marija karmelitų vienuoliui Simonui Stockui įteikė škaplierių. Dievo Motina jam pažadėjo, kad tie, kas nešios škaplierių, nepateks į pragarą, o škaplierius bus išgelbėjimo simbolis.

Unknown

Šiandien bažnyčią puošia meno darbai. Šventovės erdvėje kabo tapybos paveikslai: „Marija su kūdikiu ir Šv. Jonu krikštytoju“, „Šv. Antanas“, „Šv. Augustinas“, „Šv. Bonaventūras“, „Nuplaktas Kristus“, „Šv. Juozapas“, „Trys Karaliai“, „Marija Škaplierinė“, „Šv. Jonas Labdarys“, „Kūdikėlio pagarbinimas“. Stovi skulptūros „Nukryžiuotasis“ ir A.Česnulio „Rūpintojėlis“. Viduje matome margaspalvius F. Valaičio vitražus, o virš altoriaus įkomponuoti druskininkiečio G.Šatūno vitražai „Šv.Kazimieras” ir „Palaimintasis Jurgis Matulaitis”. 1991 metais bažnyčios fasade pastatyta menininko K. Patamsio sukurta skulptūra „Jėzus laimina“.

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės  bažnyčioje dažnai lankydavosi kalbininkas Juozas Balčikonis, poetas ir prozininkas Vincas Mykolaitis–Putinas, bibliografas Vladas Abramavičius, skulptorius Rapolas Jakimavičius.

Įkurta

1841 m.

kun. Boleslovo Valeikos