You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Maldos grupė "Namų bažnyčia"

Namų Bažnyčia – tai katalikiška šeimų bendruomenė, vienijanti šeimas, kurios nori drauge augti tikėjime, gyventi pagal Dievo Žodį, semtis jėgų iš sakramentų, ypač Eucharistijos, dalintis šeimoje patiriamais džiaugsmais ir iššūkiais. Bendruomenę lydi šeima iš Vilniaus, dalyvaujanti ir vedanti susitikimus, bei kunigas. Susitikimų, kurie vyksta kartą per mėnesį, metu būna agapė, pasidalinimas, malda, Šventojo Rašto skaitymas, pristatoma tam tikra tema.

Namų Bažnyčioje gali dalyvauti šeimos, kuriose sutuoktiniai yra priėmę Santuokos sakramentą.

Daugiau informacijos: Andrius Gric Tel: +370 65260192

Alfa Kursas

Parapijoje organizuojamas suaugusiųjų Alfa kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Kiekvieną šeštadienio vakarą susirenkame išgirsti pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje dalinamės savo mintimis, augame bendrystėje ir kartu ieškome atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Susitikimai vyksta kiekvieną šeštadienį 17.30 val. nuo lapkričio mėnesio. Kursų pabaiga numatoma vasario mėnesio pradžioje. Nuo pavasario bus formuojama nauja grupė.

Vadovė Ieva Dovidauskienė

Tel: 862850066
El. p. ievai.dovi@gmail.com

Kantičkų giedojimo grupė

Kviečiame mokytis giedoti kantičkas.
Prisiliesti prie kultūros, krikščioniškos etnografijos.
Norėdami mokytis giedoti senąsias giesmes parašykite mums žinutę į parapijos facebook paskyrą. 

Rožinio maldos grupė

Kiekvieną dieną prieš 18 val. šv. Mišias bažnyčioje susiburiame Švč. Mergelės Marijos rožinio maldai.

Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, taikos Kunigaikščio ir „mūsų sutaikinimo“ kontempliacija... Rožinis yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė kalba, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose.  

Popiežius Jonas Paulius II, Apaštališkasis laiškas
„Rosarium virginis Mariae“, 2002 m.

Dvasinės pagalbos grupė sergantiems onkologinėmis ligomis

Kviečiame visus, susidūrusius su onkologine liga - sirgusius, sergančius ir jų artimuosius - rinktis į dvasinės pagalbos ir maldos grupę.
Mokomės priimti ir kovoti su šia liga - semtis stiprybės maldoje, dalintis patirtimi ir rūpesčiais, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.

Kontaktinis asmuo: Snieguolė Tel: 861454082

Šlovinimo grupė

Atviros giesmių repeticijos vyksta kiekvieną sekmadienį 18.15 val. Bažnyčioje. Parapijos jaunimas kviečia sekmadieniais kartu giedoti 19 val. Šv. Mišiose.
Kontaktinis asmuo: Ieva Dovidauskienė

Maltos Ordinas

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms. Skaityti daugiau

 

Caritas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos namų socialinė ir sielovadinė pagalba namuose

Mūsų komandos teikiama pagalba įvairi: pasirūpinti ligonio buitimi, jo higiena, aprūpinti reikiamais produktais, pagaminti valgyti, nupirkti vaistų, jei reikia palydėti pas gydytoją, padėti sutvarkyti dokumentus, na o labiausiai visų laukiamas šiltas ir nuoširdus bendravimas.

AA grupė

Druskininkų parapijos namuose veikia AA bendruomenė.
AA judėjimas, tai laisvanoriškas vyrų ir moterų susirinkimas. AA grupėje renkasi žmonės praradę sugebėjimą kontroliuoti alkoholio vartojimą. Vienintelis dalykas, kas mus jungia - tai noras mesti vartoti alkoholį. Skaityti daugiau

Motinos maldoje

MOTINOS MALDOJE - tai maldos grupės moterims, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius, bei krikšto vaikus.
Motinos maldoje grupės renkasi parapijos namuose. Grupės koordinatorė ses. Rima Tel: 861378889 

Vaikinų maldos grupė - mišių patarnautojai

Kviečiame į vaikinų maldos grupę bei patarnavimą liturgijoje šventose mišiose.