You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kantičkų giedojimo grupė

Kviečiame mokytis giedoti kantičkas.
Prisiliesti prie kultūros, krikščioniškos etnografijos.
Norėdami mokytis giedoti senąsias giesmes parašykite mums žinutę į parapijos facebook paskyrą. 

Rožinio maldos grupė

Kiekvieną dieną prieš 18 val. šv. Mišias bažnyčioje susiburiame Švč. Mergelės Marijos rožinio maldai.

Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, taikos Kunigaikščio ir „mūsų sutaikinimo“ kontempliacija... Rožinis yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė kalba, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose.  

Popiežius Jonas Paulius II, Apaštališkasis laiškas
„Rosarium virginis Mariae“, 2002 m.

Dvasinės pagalbos grupė sergantiems onkologinėmis ligomis

Kviečiame visus, susidūrusius su onkologine liga - sirgusius, sergančius ir jų artimuosius - rinktis į dvasinės pagalbos ir maldos grupę.
Mokomės priimti ir kovoti su šia liga - semtis stiprybės maldoje, dalintis patirtimi ir rūpesčiais, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.

Kontaktinis asmuo: Snieguolė Tel: 861454082

Šlovinimo grupė

Atviros giesmių repeticijos vyksta kiekvieną sekmadienį 17.30 val. Bažnyčioje. Parapijos jaunimas kviečia sekmadieniais kartu giedoti 18 val. Šv. Mišiose.

Maltos Ordinas

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms. Skaityti daugiau

 

Caritas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos namų socialinė ir sielovadinė pagalba namuose

Mūsų komandos teikiama pagalba įvairi: pasirūpinti ligonio buitimi, jo higiena, aprūpinti reikiamais produktais, pagaminti valgyti, nupirkti vaistų, jei reikia palydėti pas gydytoją, padėti sutvarkyti dokumentus, na o labiausiai visų laukiamas šiltas ir nuoširdus bendravimas.

AA grupė

Druskininkų parapijos namuose veikia AA bendruomenė.
AA judėjimas, tai laisvanoriškas vyrų ir moterų susirinkimas. AA grupėje renkasi žmonės praradę sugebėjimą kontroliuoti alkoholio vartojimą. Vienintelis dalykas, kas mus jungia - tai noras mesti vartoti alkoholį. Skaityti daugiau

Vaikinų maldos grupė - mišių patarnautojai

Kviečiame į vaikinų maldos grupę bei patarnavimą liturgijoje šventose mišiose.