You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

maltos ordinas

 

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

MOPT tikslai:

  • Padėti pažeidžiamiausiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią,  taip pat socialiai remtiniems vaikams.
  • Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
  • Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
  • Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
  • Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į pažeidžiamiausius žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

Jeigu pabandytumėme įsivaizduoti, kad esame vieniši, ligoti senoliai, kurie neturi iš kur sulaukti pagalbos, bemat įvertintume žmones, kurie yra pasiryžę padėti likimo nuskriaustiesiems ne tik pinigais, bet ir savo neatlygintu darbu.


Vadovė Asta Akromaitė Tel: 8 695 35812aakromaite84@gmail.com