You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „į krikščionybę įvedantys sakramentai“, kurių vienybę privalu išsaugoti. Šis sakramentas yra būtinas Krikšto malonei atbaigti.

Mūsų parapijoje galite pasiruošti priimti Sutvirtinimo sakramentą, registracijos laikas skelbiamas rugsėjo mėn. Skaityti daugiau

Eucharistijos sakramentas (Pirma komunija)

Mūsų parapijoje pasiruošimas Eucharistijos sakramentui vaikams ir suaugusiems vyksta nuo rudens. Registracijos laikas skelbiamas rugsėjo mėn. Skaityti daugiau

Susitaikinimo sakramentas (išpažintis)

Mūsų parapijoje Susitaikinimo sakramentas (išpažintis) teikiamas prieš Šv. Mišias arba susitarus su kunigu. Skaityti daugiau

Ligonių patepimo sakramentas

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14-15). Skaityti daugiau

Santuokos sakramentas

„Kaip kitados Dievas pasitiko savo tautą meilės ir ištikimybės Sandora, taip dabar žmonių Išganytojas ir Bažnyčios Sužadėtinis ateina į pagalbą krikščionims sutuoktiniams Santuokos sakramentu.“ Jis pasilieka su jais, duoda jiems jėgų imti savo kryžių ir sekti Juo, pakilti parpuolus, vienas kitam atleisti, nešioti vienas kito naštas, paklusti „vienas kitam dėl Kristaus baimės“ (Ef 5, 21) Skaityti daugiau