You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Velyku naujienos

Balandžio 9 d., Didysis ketvirtadienis

IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI, JEI MYLĖSITE VIENI KITUS
15 val. Gailestingumo valanda.
19 val. Paskutinės vakarienės pamaldos.
Kojų plovimas.


Balandžio 10 d., Didysis penktadienis

15 val. Gailestingumo valanda, Kryžiaus kelio apmastymas.
19 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio. 
(Bažnyčia po vakarinių pamaldų neuždaroma iki Velykų dienos vakaro).
Prašome pasiskirti laiką nakties metu bažnyčioje bent vieną valandą budėti maldoje.

  

Balandžio 11 d., Didysis šeštadienis

15 val. Gailestingumo valanda.
19 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti.
(Bažnyčia po vakarinių pamaldų atidaryta iki Velykų dienos vakaro).
Prašome pasiskirti laiką nakties metu bažnyčioje bent vieną valandą budėti maldoje.

  

Balandžio  12 d., Šv. Velykos

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!
7.00 val. šv. Mišios su procesija. 
9.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

 

Balandžio 13 d., pirmadienis, antroji Velykų diena

12 val. šv. Mišios.
18 val. šv. Mišios.

Nuo Didžiojo penktadienio iki Velyknakčio pamaldų Didijį šeštadienį privalomas pasninkas. Pasninkas baigiasi su Velyknakčio Šv. Mišiomis.

 
Su Šv. Velykomis prasideda Gailestingumo savaitės atlaidai Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje.