You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Velyku naujienos

Kovo 28 d., Didysis ketvirtadienis, 18 val. Paskutinės vakarienės pamaldos, kojų plovimas sekant Kristaus meilės pavyzdžiu.

Kovo 29 d., Didysis penktadienis, 18 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus.

Kovo 30 d., Didysis šeštadienis, 20 val., iškilmingos Velyknakčio Šv. Mišios, procesija naktį.

Kovo 31 d., Šv. Velykos.

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!

Šv. Mišios 9 val., 10.30 val. (PL), 12 val.

Balandžio 1 d., Antroji Velykų diena.

Šv. Mišios 9 val., 10.30 val. (PL), 12 val., 18 val.

*Didįjį šeštadienį, šventinamas Velykų maistas kas valandą nuo 12 iki 17 val.

Balandžio 10 d., Dievo gailestingumo sekmadienis (Atvelykis).