You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Sventoji Dvasia 300x212 1
Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio prasideda vaikų, norinčių pasiruošti pirmai Šv. Komunijai ir jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui registracija.
Vaikų ir jaunuolių pasirengimo sakramentams KATECHEZĖS PRASIDĖS 2023 m. spalio pradžioje ir tęsis iki 2024 m. gegužės pabaigos.
Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, Adventui ir Gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.
PIRMASIS SUSITIKIMAS su vaikais, tėveliais (globėjais) prasidės Šv. Mišiomis spalio 1 d. 18 val. Po jų parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus