You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
nukryziavimas

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. ir sekmadienį po 9.00 val. šv. Mišių  Kryžiaus kelio pamaldos.

Kryžiaus kelias – tai procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje. Kryžiaus kelią sudaro 14 stacijų. Jos simbolizuoja Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.