You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
augustinas 1

BIBLIJA – PAVELDAS DABARČIAI

Biblija – vienas reikšmingiausių žmonijos kultūrinės evoliucijos paminklų, nenumaldomai formavęs ir tebeformuojantis civilizacijos veidą. Tai išties Knygų Knyga, kuria savo istorinę egzistenciją ir tikėjiminę savastį grindžia judaizmas (Hebrajų Biblija, Senasis Testamentas su t. t. išlygomis) ir krikščionybė (Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas). 

Šio kurso metu klausytojai bus kviečiami ne tik susipažinti, bet tam tikra prasme ir kartu nueiti sudėtingą bei neapsakomai įdomų Biblijos atsiradimo kelią – istorinį, literatūrinį, teologinį. Eidami šiuo keliu klausime apie Biblijoje fiksuojamą žmogaus savęs, kito ir tikrovės, kurią vadiname Dievu, ieškojimą ir pažinimą, apie žmogaus grūmimąsi už tai, kas „daugiau“, apie jo kryčių ir metamorfozių patirtis. Tikėjimo bendrijose tokios patirtys buvo perduodamos iš kartos į kartą, ilgainiui jos sugulė į šiose bendrijose gimusius tekstus ir buvo saugomos ateinančioms kartoms. Tad visą Biblijos pasaulį šiandien neišvengiamai esame kviečiami atrasti ne tik kaip aukščiausios prabos kultūrinį žmonijos paveldą, bet kaip pasaulį, kuris kalba man apie mane. Dar daugiau – kaip pasaulį, kuris šį tą žino apie tai, ką apie žmogų svajoja Dievas. Ką svajoja ir kaip tai lemia mano būtį ir buitį?    

 

Kviečiame mokytis gilinti tikėjimo žinias Druskininkų parapijos Šv. Augustino religijos studijų centre

Filosofijos paskaitos:

  • Krikščionybė ir filosofija - Povilas Aleksandravičius
  • Šventojo rašto studija - Ingrida Gudauskienė
  • Biblija paveldas dabarčiai - Ingrida Gudauskienė
  • Teologijos įvadas - Benas Ulevičius

Registracija bažnyčios zakristijoje. Paskaitų pradžia vasario mėnesį.

 

 Paskaitų ciklas "Katalikų teologijos kertiniai akmenys: temos, sąvokos, klausimai, tikėjimo slėpinių sąsajos" 

 

Maloniai kviečiame į Druskininkų parapijos šv. Augustino religijos studijų centro paskaitų ciklą "Katalikų teologijos kertiniai akmenys: temos, sąvokos, klausimai, tikėjimo slėpinių sąsajos". 

 

Plačiame Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų lobyne nesunku pasimesti. Iš senojo Izraelio tikėjimo šaknų išaugusi ir vėliau du tūkstančius metų brandinta Bažnyčios teologija kviečia į brandų, gilų ir gyvenimo išmėgintą tikėjimo slėpinių aiškinimą. Jei norime giliau pažinti tikėjimo tiesas, turime bent prisiliesti prie vertingiausių katalikų teologijos įžvalgų. Jos apsaugos nuo vienpusiškumo, siaurų interpretacijų, kraštutinumų ir padės atpažinti svarbiausius orientyrus, atsižvelgti į tikėjimo visumą, išsaugoti tikėjimo tiesų tarpusavio dermę. O svarbiausia - gilindamiesi į teologijos lobius, patirsime tikrą Gerosios Naujienos pažinimo džiaugsmą. Paskaitose mėginsime geriau suprasti pagrindinių Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesų prasmę, naujai išgirsime įprastus krikščionybės terminus, pažvelgsime į svarbiausius teologinius vaizdinius, ieškosime tikėjimo tiesų kilmės Šventajame Rašte ir istorijoje. 

Paskaitas ves Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. doc. dr. Benas Ulevičius. 

  

Paskaitų ciklas „Filosofija ir krikščionybė“

Kviečiame į Druskininkų parapijos šv. Augustino religijos studijų centro paskaitų ciklą „Filosofija ir krikščionybė“.

Paskaitų metu bus supažindinama su Vakarų filosofijos raida, žymiausiais mąstytojais, svarbiausiomis įžvalgomis apie žmogų, visuomenę, pasaulį. Kiekviena tematika bus siejama su krikščionybe, tad klausytojas turės progą susipažinti su krikščioniškosios minties pagrindais.

Paskaitas ves Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Povilas Aleksandravičius, www.mruni.eu